Forum - Rejestracja

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję treść Regulaminu serwisu www.snowboard.pl prowadzonego przez Snow&Surf Sp z o.o., wpisaną przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000158610 nr NIP 521 22 06 507, nr Regon 012440126, z siedzibą w Warszawie przy Al. Niepodległości 119.

Oświadczam, że otrzymałem informację o której mowa w art. 12 RODO, przyjmuję do wiadomości, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z Serwisu, mam prawo do wycofania zgody, dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ich przenoszenia do innego administratora oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania i złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Opcja dla zgód marketingowych